ოლამი გაგა – Olami Georgia-ს პროექტია, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს ახალგაზრდების პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარებას  გართობასთან ერთად.

პროექტი მოიცავს თვეში ორჯერ შეხვედრას:

  1. შეხვედრებს პროფესიონალებთან, უნარების გაუმჯობესების  მიზნით
  2. გუნდურ აქტივობებს, განტვირთვას მყუდრო გარემოში სასიამოვნო ადამიანებთან ერთად.

პროექტში შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს 18-28 წლამდე ებრაელმა ახალგაზრდამ, რომელსაც სურს გახდეს ლიდერი

პროექტთან დაკაშირებული განახლებები განთავსებულია ვებგვერდზე და სოციალურ ქსელში

პროექტის წევრები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა საერთაშორისო სემინარებში

2019 წელს საერთასშორისო სემინარი გაიმართება ესპანეთში.

გინდა დარეგისტრირდე?