ოლამი საერთაშორისო ორგანიზაციაა, რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა ქვეყნის ებრაულ საზოგადოებას. მისი მთავარი მიზანი ებრაული ახალგაზრდების უნარებისა და შესაძლებლობების განვითარებაა. 

საერთაშორისო ქსელი – Olami Worldwide აერთიანებს 28 ქვეყნის 320 ორგანიზაციას აერთიანებს.

ყველა ორგანიზაცია დამოუკიდებელია, მაგრამ ყველა იზიარებს საერთო ხედვას. ერთად მუშაობენ რესურსების, იდეების, პროგრამების, ტრენინგების განსახორციელებლად.
Olami Georgia მოცემული ქსელის ნაწილია. წლების განმავლობაში ორგანიზაცის მთავარ ინტერესს წარმოადგენს საქართველოს ებრაულ თემში ახლაგზარდა თაობის ხელშეწყობას მის განვითარების პროცესში,  ასევე ემსახურება იმას, რომ გააძლიეროს მათი ებრაული ცხოვრება. 
ორგანიზაციას მართავს პროფესიონალი მენეჯმენტით, პედაგოგებით და თანამშრომლებით, რომლებიც ცდილობენ შესთავაზონ ებრაულ საზოგადოებას საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროექტები.